Reglement

 Regler for Løvøya Camping

 1. Campingsesongen varer fra fredag 28. april til søndag 27. august 2023.
 2. Ved ankomst skal alle kontakte vaktmann, som så anviser plass. Plassavgiften betales forskuddsvis før/ved ankomst.
 3. Det skal være ro og orden på Løvøya. Bygninger og område må brukes med varsomhet. Overstadig berusede personer har ikke adgang til å oppholde seg i området. Det skal være absolutt ro på området mellom kl 2300- 0700. I samme tidsrom er unødig kjøring med motorkjøretøy innenfor campingområdet forbudt. Veibommen ved Løvøykapellet blir da låst.
 4. Bruk av åpen ild er strengt forbudt!
 5. Alt vanlig husholdningsavfall skal legges i utplasserte søppelcontainere/-stativ. Plast og papp/papir sorteres og legges i egne, merkede containere. Annet avfall mottas ikke her.
 6. Ingen må fjerne vegetasjon eller endre på vognplassen uten godkjenning av vaktmann/ grunneier. Ønskes blomster og planter, må disse kun settes i flyttbare kasser o.l. Nærliggende plen til vogn må klippes. Plassen skal være ryddig. Det er ikke tillatt å sette opp ekstratelt/ ”lysthustelt” e.l.
 7. Det er kun én boenhet per vognplass. Minsteavstand mellom enheter er 4 meter. Det er normalt plass til kun 1 bil pr. vogn på campingområdet. Biler, båter og biltilhengere må ikke stå på ledige nabotomter/campingområdet. Disse kan parkeres kortvarig på bestemte plasser kun etter avtale med vaktmann.
 8. Fremleie/ utleie av vogner er ikke tillatt uten godkjenning av vaktmann eller grunneier.
 9. Strømmen må ikke misbrukes, og tenk sparing! Det er kun ett strømuttak til hver vogn. Bruk godkjente og hele kabler (min. 2,5 mm2 jordledning). Lading av el-biler må kun skje fra egen lader ved Vadfiskerstua.
 10. Vognene må være forsikret. De må ha godkjente brannslukningsapparater og røykvarslere. Max 1 godkjent gassbeholder på inntil 11 kg i hver vogn.
 11. Hunder skal ikke være til sjenanse for andre. Det er båndtvang for hunder på hele Løvøya.
 12. Før avreise ved sesongslutt skal plassen være ryddet og godkjent. Nødvendig etterrydding som må utføres av vaktmann, belastes vedk. leier. Paller, lemmer m.m. kan vinterlagres på anviste steder. Disse fjernes uten varsel hvis de ikke hentes før 10. mai 2024.
 13. Vaktmann er grunneiers representant i området. Han har rett og plikt til å bortvise enhver som ikke følger aktuelle regler eller følger hans anvisning.

 Regler for hytteleie

Innsjekk: etter kl. 15.00. Utsjekk: før kl. 12.00. 
Hunder kun etter avtale.

Før dere forlater hytten, skal den settes i den stand den var i da dere kom:

 • Oppvasken skal være tatt
 • Gulv må feies og støvsuges
 • Dyne og pute legges pent på plass
 • Søppel kastes i container ved resepsjonen

Kontakt alltid vaktmann før avreise.

Det skal være absolutt ro på området mellom kl 2300- 0700. I samme tidsrom er unødig kjøring med motorkjøretøy innenfor campingområdet forbudt. Veibommen ved Løvøykapellet blir da låst.


Løvøya Båthavn – regler for bruk av båtbrygger

Velkommen som gjest i Løvøya Båthavn!

 1. Fremleie/utleie av båtplassen er forbudt. Utsjekk ved døgnleie er senest kl. 1200.
 2. Årsleie skal betales før båten er på plass i bryggen. Manglende betaling medfører bortvisning. Båt kan bli fjernet på eierens bekostning og risiko.
 3. Bryggene må behandles med forsiktighet. De må ikke benyttes som lagerplass, til grilling o.l. Avfall må legges i søppelstativ. Det er strengt forbudt å tømme eller pumpe olje eller oljeholdig vann i brygge-/havneområdet. Det skal være ro på bryggene mellom kl. 2300 – 0700. Båtgjester i faste plasser som skal bo i båten, må først avklare dette med vaktmann.
 4. Parkering av bil foran bryggene må kun være av kort varighet (eks. av- og pålessing). Parkering for øvrig skal skje på anviste plasser. Kontakt vaktmann ved ønske om parkering av båthenger.
 5. Båter med plass i bryggeanlegget skal være ansvarsforsikret og registrert. Kvittering skal fremlegges på forlangende av vaktmann/bryggeeier. Fjern synlige verdisaker.
 6. Båtene skal være tilstrekkelig og ordentlig fortøyd. Metallfjærer må ikke benyttes da de kan skape unødig støy. Tauverk må opp av vannet. Båter må evt. tømmes for vann.
 7. Strøm- og vanntilknytning er kun beregnet til mindre uttak av kort varighet. Ved misbruk fjernes kabel uten varsel. Strøm- og vanntilgangen stenges utenom campingsesongen (campingsesongen varer fra ca. 1. mai til 1. september).
 8. På grunn av nærliggende badeplass, må det vises stor forsiktighet i havna. Max hastighet forbi badeplassen er 2 knop.
 9. Liggetiden for båter er fra 10. april til 20. oktober (NB: tidligere om høsten hvis isen legger seg før denne datoen). Når båten taes opp/ leietiden utgår, skal alle fortøyninger fjernes fra bryggen. Nøkler/brikker til låst bryggeport leveres av de som ikke har faste plasser i brygga.
 10. Vi har ikke vinteropplag for båter på land i bryggeområdet.
 11. Brudd på disse bestemmelsene, samt de generelle «Regler for Løvøya Camping» (øverst på siden), kan medføre oppsigelse av båtplassen og evt. erstatningsansvar.

Reglene for camping, hytteleie og båthavn er sist oppdatert 28.01.2023.