Corona-situasjonen

Vi er alle, på ulike måter, berørt av corona-situasjonen. Det er mye som er usikkert. Nå må vi bare avvente, og følge råd og krav fra offentlige myndigheter.

Vår på Løvøya (Foto: Karin Tellefsen)

Mange er usikre på den ekstraordinære situasjonen vi nå har fått i Norge (og resten av verden) grunnet corona-viruset. Hvilke tiltak som skal til, og hvor lenge denne tilstanden vil vare, er det ingen i dag som kan gi noe sikkert svar på. Det viktige nå er at vi alle følger råd, retningslinjer og krav som ulike offentlige instanser gir.

Hva som skjer med årets campingsesong er naturligvis heller ikke helt klart. Pr i dag jobber vi fortsatt ut fra at det blir en «normal» sesong som starter opp om ca. 1 ½ måned.

Skulle det imidlertid bli noen endring på dette, vil vi informere om dette så raskt som mulig.

Men èn ting er helt sikkert: korttidscampen vår for bobiler og caravans (og campingen for øvrig) blir helt stengt i påsken 2020.

Vi håper vi snart er i normal gjenge igjen, og at vi da kan ønske dere velkommen til en ny sommer på Løvøya.