Borettslag for fugler

Verdens største (?) «boligblokk» for fugler er trolig laget på Løvøya ved Horten. På sommerens Løvøyadag ble et gedigent bokollektiv for fugler laget av en hul trestamme.

På de årlige Løvøyadagene prøver vi hvert år å sette en spesiell rekord. Som oftest er det tredreier Vidar Fåteteigen fra Re som står for denne bragden. I år brukte han motorsag og fres til å lage en gedigen fuglekasse av en stor hul svartorstamme. Denne hadde blåst ned i nærheten under en av siste vinters sterke vinterstormer.

Fugleblokken er i 7 adskilte etasjer, som hver har hull av ulik størrelse og utforming. Her finnes små hull som passer til bier og humler opp til uglestørrelse. På utsiden av selve stammen er det også montert flere «normale» fuglekasser.

Innretningen er døpt «Løvøya Borettslag»(LØVBO), og står nå sentralt plassert ved sjøkanten på Løvøya Camping. Interessen for spesielt toppetasjen er registrert å være svært stor blant mindre og større flyvervenner. Så det er ikke bare mennesker som er opptatt av å skaffe seg et krypinn med strandlinje og sjøutsikt.