Åpning 30. april 2021

Tross usikker koronasituasjon- vi håper å kunne åpne årets sesong fredag 30. april.

Sesongen 2021 på Løvøya Camping & Båthavn er planlagt å være fra fredag 30. april til søndag 29. august.

Selv om vi for tiden har en veldig usikker koronasituasjon, håper vi og jobber vi ut fra at dette kan skje. Ved evt. endringer vil vi informere om dette så raskt som mulig på vår hjemmeside o.l. . Til våre faste gjester vil vi da sende egne informasjonsskriv.